Kemalpaşa Mah. 105. Sok.
Sipahi İş Merkezi No:7
Kapı:20-21
54050 Serdivan/Sakarya

Mentora College (Sakarya)

0 553 852 74 33

0 264 777 23 77

0 264 777 24 22

0 553 852 74 42

EF Ofis:

© 2019 Mentora College Sakarya

HAKKIMIZDA

FESTİVAL DİL OKULU, doğrudan eğitim alanından gelen kurucularımızın bugüne kadarki kurumsal bilgi ve deneyimlerini, öğrencilerimizin hem çağdaş yabancı dil eğitiminin gerektirdiği yenilik ve gelişmeleri deneyimleyebilecekleri hem de eğitsel ve sosyal anlamda aradıkları standardı karşılayacak nitelikte bir dil okulu yaratmak üzere birleştirmelerinin sonucu olarak doğmuştur.

NEDEN FESTİVAL?

Türk Dil Kurumu festival kelimesini, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi olarak tanımlamaktadır. Kökeni ve yaygın kullanılışı itibariyle daha çok sanat dünyasına ait bir kavram olarak bilinse de, festival keyif ve eğlence ile beraber nitelik, kalite ve entellektüellik çağrıştırır. FESTİVAL DİL OKULU’nun temel farkı da etkili ve kalıcı bir dil öğrenme deneyimi sunmak üzere, ders kitabı odaklı ve dilbilgisi temelli geleneksel dil okulu anlayışının ötesinde  tüm bu özellikleri barındıran bir öğrenme ortamı olarak tasarlanmış olmasıdır. Festival yaşandığı sürece insanı bütünüyle kuşatır, algısını, farklı duygularını, zihnini, ilişkilerini. Festival’de eğitim de böyle olacak: Bütünsel bir deneyim.

EĞİTİM MODELİMİZ

Okulumuzda, ülkemizde on yıllardır kullanılagelmiş ders kitabı odaklı ve dilbilgisi temelli geleneksel sınıf modeli yerine teknoloji tabanlı ve iletişim odaklı bir yetişkin eğitimi modeli benimsenmiştir. Bu modelde, öğrencilerimiz hiçbir Türkçe referansa gereksinim duymaksızın gerçek yaşam kesitlerinden oluşan resimleri, gerçek ortam sesleriyle dijital ortamda eşleştirerek, çeviri ve ezber yapmadan tümdengelim, tümevarım ve bağlamdan çıkarım yapma gibi doğal bilişsel becerilerini kullanacakları, ana dil öğrenme süreçlerine benzer nitelikte bir dil öğrenme deneyimi yaşarlar. 

Eğitim modelimiz hem okulda hem de okul dışında yapılan entegre çalışmalar içerir. Öğrencilerimiz okul dışında yapacakları ve hem anında geri bildirim alabilecekleri hem de öğretmenlerimiz tarafından gelişimlerinin izlenebildiği dinleme, konuşma, okuma,yazma, sesletim/telaffuz, kelime bilgisi ve dilbilgisi çalışmalarını takiben, okulumuzda sınıf içinde yapacakları iletişim-odaklı ve etkileşimsel etkinlikler ile öğrendiklerini içselleştirirler ve bu sayede hızlı ve kalıcı öğrenme sağlanır. 

Okul dışında yapılacak çalışmalar geleneksel kitap-defter-kitap ve ödev anlayışının çok ötesinde; öğrencilerimize akıllı telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden erişebilecekleri ve ana dil konuşucularının ses, imge ve konuşmaları ile çevrelendikleri, görsel, işitsel ve kinestetik zekalarına hitap eden, ilk günden itibaren hızlı ve doğal bir biçimde kelime düzeyinden cümle kurma ve karşılıklı konuşma düzeyine geçebilecekleri etkili ve keyifli bir dil kullanma ortamı sunmaktadır. 

Modelimiz sınıf içi öğrenme deneyimlerini sınıf dışı öğrenme deneyimlerine sistematik bir biçimde entegre ederek, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework of Reference for Languages/CEFR)’nın bir dili yetkin kullanıcı seviyesinde öğrenebilmek için öngördüğü 1000 ders saatini hızlı, etkili ve keyifli bir biçimde sağlamaktadır.